fbpx

A2B međunarodni pomorski transport

F-C-L Usluga punog kontejnerskog transporta – Ova opcija Vam nudi uslugu transporta punih kontejnera širom svijeta po principu ,,od vrata do vrata”, bez obzira na to da li je potreban transport standardnim kontejnerima ili kontejnerima koji zahtijevaju upotrebu posebne opreme. Možemo da radimo nezavisno i fleksibilno zahvaljujući našoj mogućnosti izbora brodara.
 
L-C-L Pomorski transport zbirnih pošiljki – Pomorski transport zbirnih pošiljki nudi savršeno rješenje za Vašu konsolidovanu robu uz sve prednosti punog kontejnerskog prevoza, čak i ako je Vaša pošiljka samo nekoliko kutija ili paleta. Trudimo se da rizik od pretovara pošiljki svedemo na minimum i da transport najčešće bude direktan.
 
Frigo transport – Usluga frigo transporta podrazumijeva da transportujemo Vašu robu sklonu kvarenju, kao i robu osjetljivu na promjene temperature u specijalnim kontejnerima sa kontrolisanom temperaturom, u rasponu od -30°C do +30°C. Garantujemo stalan i neprekidan, od vrata do vrata, lanac frigo transporta. Pored toga, održavamo stalnu komunikaciju sa svim uključenim stranama o trenutnoj lokaciji i stanju robe.

A2B Express Delivery d.o.o.
Rajlovačka bb, TPDC u Rajlovcu
Tel: 1300
E-mail: info@a2b.ba

A2B Express Delivery je domaća transportna kompanija koja nudi raznovrstan portfolio različitih usluga na svim nivoima.

Svojim kapacitetima nudi klijentima najsavremeniju i najpouzdaniju transportnu mrežu za slanje i prijem pošiljki. Naša vodilja je potpuna orijentacija ka Vašim potrebama u ovom polju, kako bi se Vi što uspješnije takmičili na domaćem tržištu. Saradnja sa A2B čini poslovanje u zemlji jednostavnijim, lakšim i profitabilnijim.

©A2B Express Delivery. Kreirao Arethero 2024. Sva prava zadržana.